ciso במיקור חוץ

ciso במיקור חוץ

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקף בישראל תקנות הגנת הפרטיות. התקנות קובעות חובות רבות אשר חלות על כל גוף המנהל או מחזיק מאגרי מידע. למעשה, ניתן לומר שכיום קיימת חקיקה עולמית בתחום אבטחת מידע והגנת פרטיות. מכיוון שגם בישראל מצטרפים לגל החקיקה העולמית בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, הרי שכל ארגון שמנהל או מכיל מאגרי מידע כלשהם חייב להתנהל בצורה הטובה ביותר עם מאגרי המידע המדוברים ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך שמירה על בטיחות מאגרי המידע הללו.

ciso במיקור חוץ– במה מדובר?

ciso במיקור חוץ – מדובר על ממונה בטיחות בכל הנוגע לאבטחת מידע בעסק. תפקידו של ממונה בטיחות זה הוא לבצע את כלל הפעולות הנדרשות הן מבחינה פנימית בתוך המערכות של העסק והן מבחינה חיצונית בכדי ליישם את כל התקנות הרלוונטיות לצורך שמירה על אבטחת המידע ברמה הגבוהה ביותר, לזהות את הסיכונים למאגרי המידע בעסק ולנטרל אותם ולהטמיע תקנות שונות שמטרתן היא לשמור על אבטחת המידע בעסק, בהתאם לכל עסק, ברמה הגבוהה ביותר. אין ספק שכל ארגון העוסק בין היתר בניהול מאגרי מידע, חייב לבחור לו ממונה מעין זה, אשר ידוע כמקצועי ומנוסה בתחום, בכדי להבטיח שהוא עומד בכל התקנות הנדרשות.

כיצד בוחרים ממונה אבטחת מידע?

על אף שכיום לא מעט חברות מציעות בין היתר שירות ממונה אבטחת מידע, הרי שכל ארגון חייב לבחור את הממונה המקצועי והמנוסה ביותר בתחום כמו שתמצאו אצל נקסטפ תקינה ישירה. אין ספק שממונה זה חייב להכיר את כל התקנות הרלוונטיות לצורך שמירה על אבטחת המידע וכן, את כל דרכי הפעולה הרלוונטיים למימוש המטרות המדוברות. כדאי לבחור בחברה המציעה שירותים נרחבים בתחום הגנה על אבטחת מידע לרבות מינוי ממונה מטעמה, אשר ידוע כמקצועי ומנוסה בתחום.